Informatie

De NETTO kosten voor het kinderdagverblijf (KDV) zijn per 01-01-2024 bij flex. contract €11,75 per uur en bij vast contract €10,75 per uur. Wij werken niet met dagdelen, maar met uren.

De NETTO kosten voor de buitenschoolse opvang (BSO) zijn per 01-01-2024 bij flex. contract €10,10 per uur en bij vast contract €9,60 per uur. Ook hier werken wij niet met dagdelen, maar met uren.

U bent verplicht tenminste 20 uur per maand af te nemen, ongeacht of u uw kind nu wel of niet brengt (dit geldt ook bij vakanties, ziekte en/of afwezigheid).

U geeft aan de belastingdienst het aantal uren op wat u denkt af te nemen over het gehele jaar. Deze telt u bij elkaar op en deelt dit door 12, zodat u op een gemiddeld aantal uren per maand komt. Het aantal uren dat u per maand inkoopt per kind, geeft u op aan de Belastingdienst. Het aantal contracturen dat u afneemt betaalt u aan Kinderopvang Kleinduimpje en zullen beschreven staan in de plaatsingsovereenkomst.

N. B.:
De opgegeven contracturen aan de belastingdienst gelden per maand, als er extra uren over de opgegeven maandelijkse contracturen heen komen, betaald u dit per maand bij. U zult voor deze opgegeven contracturen per maand vooraf de toeslag van de belastingdienst ontvangen. Bij kinderopvang Kleinduimpje krijgt u de nota pas achteraf. Deze dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum.

Let op: het aantal uren dat u opgeeft bij de belastingdienst is uw eigen verantwoordelijkheid.
Bereken het aantal uren per maand zorgvuldig. Houd er ook rekening mee dat er maanden bij zijn die bijna vijf weken bedragen.

Zelf verantwoordelijk voor de complete rekening

Als ouder sluit u zelf een overeenkomst af met de kinderopvang naar keuze. Daarnaast zorgt u ook zelf voor de vergoeding van de overheid. Deze kan worden aangevraagd bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl. Via deze site kunt u ook een proefberekening maken, zodat u kunt zien wat u netto kwijt bent aan de kinderopvang. Bij het invullen van de aanvraag is een offerte nodig van de opvangkosten per maand, voor het gehele jaar. Om voor vergoedingen in aanmerking te komen is het nodig dat de kinderopvang bij het landelijk register kinderopvang is geregistreerd. De registratie nummers van Kinderopvang Kleinduimpje zijn:

Landelijk register Kinderopvang

KDV Delftlanden (MFA) Nummer : 838 653 297
BSO Delftlanden (MFA) Nummer : 154 615 274
BSO Delftlanden (Infocentrum) : 143 488 521

Overzicht sluitingsdagen

  • Goede vrijdag
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • 5 mei (1x per 5 jaar te beginnen in 2010)
  • Hemelvaartsdag
  • Dag na Hemelvaart
  • Tweede Pinksterdag
  • Tussen Kerst & Oud en Nieuwjaar