Meer informatie

Kinderopvang Kleinduimpje is alle werkdagen geopend van 7.00 - 19.00 uur, met uitzondering van een aantal sluitingsdagen. Vaste sluitingsdagen zijn:

  • Goede vrijdag
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • 5 mei (1x per 5 jaar te beginnen in 2010)
  • Hemelvaartsdag
  • Dag na Hemelvaart
  • Tweede Pinksterdag
  • 31 december / 1 januari
  • Week tussen Kerst en oud en nieuw (open naar aanbod)

Inspectierapporten GGD

De inspectierapporten van de GGD zijn in te zien op de site van Landelijk Register Kinderopvang.
» KDV Delftlanden
» BSO Delftlanden

Downloads

Algemene informatie en Richtlijnen
» Algemene informatie en Richtlijnen

Inschrijfformulier
» Inschrijfformulier

Afsprakenformulier Dagopvang
» Afsprakenformulier Dagopvang

Afsprakenformulier Buitenschoolse opvang
» Afsprakenformulier BSO

Oudercommissie

Kinderopvang Kleinduimpje heeft ook een Oudercommissie. Ouders van beide locaties komen een paar keer per jaar bijeen om te vergaderen over het wel en wee bij Kinderopvang Kleinduimpje. De eigenaresse, Jurriena Kuilman zal hierbij ook aanwezig zijn. Van de vergadering worden notulen gemaakt en deze worden vervolgens ter inzage naar alle ouders toegestuurd.

Reglementen en procedures

» Privacy reglement
» Klachten reglement
» Klachtenp rocedure
» Wensen en Klachten formulier