Wie zijn wij

Locatie Rietlanden

Wij zijn gevestigd in de basisschool Het Anker. We hebben hier vier groepen. Drie BSO groepen (Jungle, Oceaan en Speelkuil) van 5-12 jaar en een peutergroep van 2,5 t/m 4 jaar. (De Paddenstoel).
De 4 jarige gaan hier dus, in overleg met ouders, na schooltijd eerst nog naar de peutergroep. Vanaf 5 jaar mogen ze naar de BSO. Hier is bewust voor gekozen omdat de overgang voor 4 jarige naar school vaak nog erg groot is.

Team Kinderopvang Kleinduimpje

Locatie Delftlanden

Wij zijn gevestigd in het Multi-functionele pand “Het Venster”, samen met nog twee basisscholen. We hebben hier drie groepen. Een babygroep (Strand) waar we kinderen opvangen in de leeftijd van 0-2 jaar. Een peutergroep (Boerderij) waar we kinderen opvangen van 2-4 jaar en een BSO groep (Verkeer) waar we kinderen opvangen van 4-12 jaar.

Team Kinderopvang Kleinduimpje